ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN LUẬT
(TRAN LUAT LAW OFFICE)

Trụ sở chính: 129 Dương Quảng Hàm, P.7, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Chi nhánh 1 - tỉnh Bình Dương: 600 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Chi nhánh 2 - tỉnh Bình Dương: Đường ĐT 741, khu phố An Hòa, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương
ĐT: (08) 22144773
 Tran Luat Law Office

HOTLINE

0971.777.433

Quy định về quyền sử dụng đất được kê biên, bán đấu giá để thi hành án

Hỏi: Tôi là người được thi hành án. Người phải thi hành án có tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng gồm: Quyền sử dụng đất được cấp cho cá nhân với mục đích sử dụng đất để sản xuất kinh doanh; nguồn gốc đất: Nhà nước giao đất; thời hạn sử dụng đất đến tháng 08/2015 và các tài sản khác gắn liền trên đất.
Quá trình thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện A ra thông báo đề nghị chủ sử dụng đất (người phải thi hành án) phải liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai để gia hạn thời hạn sử dụng đất. Trường hợp không gia hạn thì Chi cục thi hành án dân sự sẽ chỉ tiến hành xử lý tài sản trên đất. Tuy nhiên, do chủ sử dụng đất chống đối không tự nguyện thi hành án nên không đề nghị cơ quan có thẩm quyền gia hạn thời hạn sử dụng đất. Hiện nay, UBND cũng không có quyết định thu hồi đối với diện tích đất nêu trên.
Tôi có đề nghị Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện A kê biên, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 110 Luật thi hành án dân sự nhưng đến nay đã hơn 01 năm vụ việc vẫn không được giải quyết.
Vây, Theo quy định pháp luật Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện A kê biên, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đã hết thời hạn sử dụng đất không?

Người gửi: Tuấn Lê

Trường hợp bạn hỏi chúng tôi không có hồ sơ thi hành án, không rõ nội dung vụ việc nên chúng tôi trả lời bạn như sau:
Thứ nhất, quy định về quyền sử dụng đất được kê biên, bán đấu giá để thi hành án:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 110 Luật Thi hành án dân sự thì Chấp hành viên chỉ kê biên quyền sử dụng đất của người phải thi hành án thuộc trường hợp được chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Tại Điều 188 Luật đất đai năm 2013 quy định điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:
“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.
2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.
3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”.
Như vậy, theo nội dung bạn cung cấp thì người phải thi hành án có tài sản là đất thuê và các tài sản khác gắn liền với đất đang thế chấp tại Ngân hàng. Tuy nhiên, quyền sử dụng đất thuê đã hết hạn thuê từ tháng 08/2015. Do đó, theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 188 Luật đất đai năm 2013 nêu trên thì quyền sử dụng đất của người phải thi hành án không đủ điều kiện được chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Vì vậy, Chấp hành viên không được kê biên, bán đấu giá đối với quyền sử dụng đất đã hết hạn thuê đất.
Trường hợp này hết hạn thuê đất người phải thi hành án không đề nghị cơ quan có thẩm quyền gia hạn thuê đất (không có nhu cầu thuê đất) nên Nhà nước sẽ thu hồi đất theo điểm d khoản 1 Điều 65 Luật đất đai năm 2013. Do đó, không thuộc trường hợp được kê biên, xử lý theo khoản 2 Điều 110 Luật thi hành án dân sự. 
Thứ hai, việc xử lý tài sản trên đất đã hết hạn thuê đất đang thế chấp tại Ngân hàng:
Theo quy định tại Điều 90 Luật thi hành án dân sự thì trường hợp người phải thi hành án không còn tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành án, Chấp hành viên có quyền kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án đang cầm cố, thế chấp nếu giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án.
Như vậy, theo quy định này tài sản trên đất của người phải thi hành án được Chấp hành viên kê biên, xử lý nếu giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án. Do đó, bạn cần liên hệ Chấp hành viên tổ chức thi hành vụ việc để nắm bắt thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)

Tin liên quan